Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

  • Kişilerin belirli alanlara giriş ve çıkışlarını kontrol ve takip etmeye yarayan sistemlerdir.
  • Zaman kontrollü geçişler, Biyometrik Geçiş Sistemleri ve Kartlı Geçiş Sistemleri olarak sınıflandırılır.
  • Kamu ve özel sektör binalarında hem güvenlik konusunda hem de çalışma saatleri devamlılığı kontrolü gibi konularda verilerin toplanmasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Gallery